هم‌آفرینیِ ایرانِ هوشمند فردا (2)


الزامات توسعه محتوای دیجیتال بومی


گزارش سیاستی هم‌آفرینیِ ایرانِ هوشمند فردا (2) ـ الزامات توسعه محتوای دیجیتال بومی ـ اختصاص دارد به بررسی اصلی‌ترین چالش‌ها، مهمترین فرصت‌ها و ضروری‌ترین راهکارهای عملیاتی در زمینه‌ی توسعه‌ی محتوای دیجیتالِ کشور که ماحصل نتایج و یافته‌های پروژه‌های مطالعاتی آزمایشگاه داده و حکمرانی است. در این گزارش به اجمال چالش‌های موجود در اکوسیستم محتوای کشور را از نظر گذرانده و پس از بررسی و الهام از تجارب بین‌المللی در حوزه‌ی محتوا و با رویکردی نقّادانه به سند «طرح کلان و معماری شبکه‌ی ملّی اطلاعات» و پیش‌نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربر ان و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» (26/4/1400) و با ارائه‌ی راهکارهای جایگزین و عملیاتی به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توان با معماری این شبکه و توسعه‌ی محتوای بومی در اکوسیستم دیجتال مواجهه فعالانه داشت.ارائه خواهد کرد.
این گزارش کماکان در حال تکمیل است؛ لذا از صاحب‌نظران دعوت می‌شود نقطه نظرات اصلاحی خود را با هدف بهبود کیفیت راهکارهای ارائه شده با ما در میان بگذارند.
بهترین راهبردهای پیشنهادی با رعایت مالکیت معنوی ارائه دهنده در گزارش درج خواهد شد.